top of page
Search
  • Writer's pictureאדוה כהן

טיפול רגשי בילדים, מתבגרים ונוער

Updated: Dec 23, 2021

האם אתם מרוצים מרמת התקשורת שלכם עם הילדים שלכם? כיצד ניתן לשפר אותה? ומה בנוגע לתקשורת שלהם בינם לבין עצמם - האם היא תומכת או הרסנית? לאילו תכנים הם באינטרנט? עם אילו מצוקות עליהם להתמודד ברשתות החברתיות? כיצד ניתן לסייע להם בחיזוק הביטחון העצמי? ואיך הופכים תסכול ליצירה, בושה לאמנות ופחד לעוצמה?

ילדים, לעומת מבוגרים, לרוב אינם מבטאים מצוקה או קושי באופן מילולי. כתוצאה, מצוקתם תתבטא בדרך כלל באופן עקיף בהתנהגות, בתפקוד היומיומי ובמערכות יחסים עם הסביבה הקרובה.מטרתו של מפגש טיפולי ליצור שינוי ברגשות / מחשבות / התנהגות של הילד. ילדים על פי רב מתקשים בהעברת תחושותיהם במילים ולכן בטיפול בילדים המטפלים משתמשים בדרכים "עוקפות מלל". עבודה עם ילדים יכולה לכלול משחק, יצירה, תנועה, דרמה, מוזיקה, ספרים ועוד

ילד לא אומר: "יש לך רגע, אני רוצה לספר לך מה שקרה לי... מה שקשה לי..."

ילד אומר: "רוצה לשחק איתי?"

בטיפול בילדים נעשה בדרך כלל שימוש באמצעים השלכתיים, בהם הילד יכול להביע את עולמו הפנימי באופן בלתי מילולי. הדרמה היא אמצעי שכזה.

Comentários


bottom of page