top of page
Search
  • Writer's pictureאדוה כהן

הדרכת הורים

Updated: Jan 18, 2022

כולנו רוצים להיות ההורים הטובים ביותר עבור ילדנו. אבל לצד רגעי שמחה ואושר, ההורות היא לעתים משימה מורכבת ומאתגרת. טבעי שיעלו גם ספקות: נהגתי נכון? הצלחתי לתת מענה רגשי לילדיי? אני הורה טוב?

ההורות דורשת מאיתנו גמישות והתאמות כל הזמן: דרך שהתאימה עם ילד אחד לא בהכרח מתאימה עם השני ומה שעבד בעבר, לא בהכרח עובד היום.

הכללים לא ברורים וזה עלול להביא להרבה סימני שאלה, התלבטויות, בלבול וחוסר ודאות.

הורים רבים מרגישים שהם לא תמיד מבינים מה עובר על הילד שלהם ושואפים להבין אותו טוב יותר.


הורים רבים מרגישים שהם לא תמיד מבינים מה עובר על הילד שלהם ושואפים להבין אותו טוב יותר.

O

חלק מההורים מרגישים לאורך זמן מותשים, כועסים או אובדי עצות.

חלק מההורים מחפשים מקום לשתף בקשיים העולים מההורות, לפרוק, להתלבט, לקבל תמיכה, לעשות שינוי.

במפגשי הדרכת הורים אפשר לעשות את כל אלו.

コメント


bottom of page